Ελλειμματική Προσοχή- Υπερκινητικότητα

Τι είναι η ΔΕΠ-Υ;

Είναι μία νευροβιολογική πάθηση που σχετίζεται, μερικώς, με τη βιοχημεία και την ανατομία του εγκεφάλου. Η ΔΕΠ-Υ εκδηλώνεται ως ένα επίμονο πρότυπο διάσπασης της προσοχής ή/και υπερκινητικότητας – παρορμητικότητας με μεγαλύτερη βαρύτητα από ό,τι παρατηρείται σε άτομα του ίδιου αναπτυξιακού επιπέδου. Η ΔΕΠ-Υ ξεκινά κατά την παιδική ηλικία ενώ περίπου το 60% των παιδιών συνεχίζουν να εμφανίζουν συμπτώματα και στην εφηβεία.
 

Πόσο συχνή είναι η ΔΕΠ-Υ;

Είναι μία πάθηση που προσβάλλει μεταξύ 3-7% των παιδιών στη σχολική ηλικία και μεταξύ 2-4% των ενηλίκων.
 

Ποια είναι τα συμπτώματα της ΔΕΠ-Υ;

Διαιρούνται σε δύο κύριες κατηγορίες:

 • Διάσπαση της Προσοχής και
 • Υπερκινητικότητα - Παρορμητικότητα

Η διάγνωση της ΔΕΠ-Υ βασίζεται στον αριθμό, την επιμονή και το ιστορικό των συμπεριφορών της ΔΕΠ-Υ, καθώς επίσης στο βαθμό στον οποίο οι συμπεριφορές αυτές εμποδίζουν την απόδοση ενός παιδιού σε περισσότερα πλαίσια, όπως στο σχολείο, στο σπίτι, στις κοινωνικές συναναστροφές κ.λπ.

Η διάγνωση πρέπει να γίνεται από ειδικό γιατρό1. Πολλά παιδιά με ΔΕΠ-Υ εμφανίζουν συνυπάρχουσες παθήσεις που μπορούν να περιπλέξουν τη διάγνωση και τη θεραπεία όπως:

 • Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές:
 • Αυτισμός και Σύνδρομο Asperger
 • Μαθησιακές Δυσκολίες
 • Διαταραχές διασπαστικής συμπεριφοράς:
 • Εναντιωματική Προκλητική Διαταραχή (ODD)
 • και Διαταραχή Διαγωγής (CD)
 • Διαταραχές της Διάθεσης και Αγχώδεις Διαταραχές:
 • Μείζονα κατάθλιψη ή διπολική διαταραχή, Αγχώδεις διαταραχές
 • Διαταραχές με σύμπτωμα τα tic: Σύνδρομο Tourette

 

Aντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ

Ο συνδυασμός θεραπευτικών προσεγγίσεων είναι η πιο αποτελεσματική μορφή αντιμετώπισης της ΔΕΠ-Υ, περιλαμβάνοντας πολλαπλά στοιχεία, τα οποία υποστηρίζουν το ένα το άλλο όπως:

 • εκπαίδευση των γονέων και των παιδιών σχετικά με τη διάγνωση και τη θεραπεία
 • ειδικές τεχνικές διαχείρισης της συμπεριφοράς (συμπεριφορική θεραπεία)
 • φαρμακευτική αγωγή και
 • κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και υποστήριξη.

 

Ιατρική βοήθεια

 • Πολλές κατηγορίες ειδικών βοηθούν στην αντιμετώπιση της ΔΕΠ-Υ όπως Παιδοψυχίατροι, Παιδίατροι, Οικογενειακοί Γιατροί, Ψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Νευρολόγοι, Κοινωνικοί Λειτουργοί και Θεραπευτές Συμπεριφοράς.

Ανάλογα με τα τυπικά προσόντα και την άδεια τους, αυτοί οι ειδικοί μπορούν να προσφέρουν διαφορετικές υπηρεσίες όσον αφορά τη διάγνωση, τη συνταγογράφηση φαρμάκων και την κατάλληλη υποστήριξη. Όποια κι αν είναι η ειδικότητα, είναι σημαντικό για τους ασθενείς να βρουν ειδικούς στην ΔΕΠ-Υ, με τους οποίους να νιώθουν εμπιστοσύνη.

 

Νέα
04/07/2017

Δημοσιοποίηση Μεταβιβαζόμενων Οικονομικών Αξιών
Δημοσιοποίηση Μεταβιβαζόμενων Οικονομικών Αξιών από την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, των γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων ...

Διαβάστε περισσότερα »
28/02/2017

Νέο προϊόν: Abasaglar (100 μονάδες/ml)


Διαβάστε περισσότερα »