Ογκολογία

Ογκολογία: Όταν η επιστημονική πρόοδος γίνεται προσωπική υπόθεση.

ogkologia

Δεν υπάρχουν δύο ίδιοι ασθενείς με καρκίνο.

Αυτός είναι ο λόγος που ο τομέας της Ογκολογίας της Lilly στοχεύει στη δημιουργία θεραπευτικών προσεγγίσεων τόσο ιδιαίτερων, όσο ιδιαίτεροι είναι και οι άνθρωποι που τις έχουν ανάγκη.

Τελικό ζητούμενο είναι το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον ασθενή που βιώνει τη νόσο. Συμμετέχουμε στην αναζήτηση της εξατομικευμένης θεραπείας, αναπτύσσοντας περισσότερα από 40 φάρμακα-στόχους.

Με κάθε πόρτα που ανοίγουμε, μέσω της έρευνας για την αντιμετώπιση του καρκίνου, κάνουμε ένα βήμα μπροστά.

Νέα
04/07/2017

Δημοσιοποίηση Μεταβιβαζόμενων Οικονομικών Αξιών
Δημοσιοποίηση Μεταβιβαζόμενων Οικονομικών Αξιών από την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, των γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων ...

Διαβάστε περισσότερα »
28/02/2017

Νέο προϊόν: Abasaglar (100 μονάδες/ml)


Διαβάστε περισσότερα »