Η Lilly ως ένας πρωτοπόρος οργανισμός που οδηγείται από την καινοτομία αναπτύσσει ένα συνεχώς αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο φαρμακευτικών προϊόντων με στόχο να δώσει λύσεις σε μερικές από τις παγκόσμιες επείγουσες ιατρικές ανάγκες.

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες για τις ακόλουθες θεραπευτικές κατηγορίες:

Νέα
04/07/2017

Δημοσιοποίηση Μεταβιβαζόμενων Οικονομικών Αξιών
Δημοσιοποίηση Μεταβιβαζόμενων Οικονομικών Αξιών από την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, των γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων ...

Διαβάστε περισσότερα »
28/02/2017

Νέο προϊόν: Abasaglar (100 μονάδες/ml)


Διαβάστε περισσότερα »