Φαρμακευτικές Λύσεις | Στεφανιαία Νόσος

Efient

Δραστική ΟυσίαΠρασουγρέλη
Φαρμακευτική ΚατηγορίαAναστολέας συσσώρευσης αιμοπεταλίων εκτός ηπαρίνης
ΧρήσηΤο Efient όταν συγχορηγείται με ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ΑΣΟ), ενδείκνυται για την πρόληψη των αθηροθρομβωτικών επεισοδίων σε ενήλικες ασθενείς με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (δηλ. ασταθή στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου χωρίς ανάσπαση του διαστήματος ST [UA/NSTEMI] ή έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανάσπαση του διαστήματος ST [STEMI]) που υποβάλλονται σε πρωτογενή ή όψιμη διαδερμική στεφανιαία παρέμβαση (PCI).
Μορφές/ΣυσκευασίεςEfient 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Efient 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Efient 5mg, 10mg