Φαρμακευτικές Λύσεις | Στεφανιαία Νόσος

Inotrex

Δραστική ΟυσίαΔοβουταμίνη
Φαρμακευτική ΚατηγορίαΑδρενεργικοί και ντοπαμινικοί παράγοντες
ΧρήσηΤο Inotrex ενδείκνυται όπου είναι απαραίτητη η ινότροπος υποστήριξη για βραχείας διάρκειας θεραπεία ενήλικων ασθενών με μη αντιροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια, λόγω ελαττωμένης συσταλτικής ικανότητας του μυοκαρδίου, ως αποτέλεσμα είτε οργανικής καρδιακής παθήσεως, είτε καρδιαχειρουργικών χειρισμών. Σε ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή και ταχεία κοιλιακή ανταπόκριση πρέπει να χορηγείται κάποιο σκεύασμα δακτυλίτιδας, πριν από την έναρξη της θεραπείας με Inotrex διάλυμα. Παιδιατρικός πληθυσμός. Η δουβουταμίνη ενδείκνυται για όλες τις παιδιατρικές ηλικιακές ομάδες (από νεογνά εως 18 ετών) ως ινότροπος υποστήριξη σε κατάσταση υποαιμάτωσης χαμηλής καρδιαγγειακής παροχής, λόγω μη αντιρροπούμενης καρδιακής ανεπάρκειας, κατόπιν καρδιολογικών επεμβάσεων, καρδιομυοπαθειών και σε περιπτώσεις καρδιογενούς ή συπτικής καταπληξίας.
Μορφές/ΣυσκευασίεςINOTREX 250mg/20ml διάλυμα για ενδοφλέβια χορήγηση
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Inotrex 250mg/20ml