Φαρμακευτικές Λύσεις | Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα

Proibs

Το PROIBS® προορίζεται για τους ασθενείς που πάσχουν από το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ), το οποίο είναι μια συνηθισμένη λειτουργική γαστρεντερική διαταραχή. Συνήθως εκδηλώνεται με ποικίλα συμπτώματα, που περιλαμβάνουν κοιλιακό άλγος, φούσκωμα και μεταβολές στην κινητικότητα του εντέρου, όπως διάρροια ή/και δυσκοιλιότητα.

Το PROIBS® είναι ένα πιστοποιημένο Ιατροτεχνολογικό προϊόν για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ) και είναι κατάλληλο για όλες τις υποομάδες του ΣΕΕ, είτε αφορά δυσκοιλιότητα (IBS-C), διάρροια   (IBS-D) ή με εναλλαγή αυτών (IBS-M).

Το ΑVH 200® (δραστικός παράγοντας του PROIBS®), προέρχεται από τον συνδυασμό περισσοτέρων των 75 διαφορετικών δραστικών συστατικών του φύλλου της αλόης.

Doc_Proibs_058