BLOG | Εταιρικά Νέα

Σταθερή η Δέσμευση μας προς τους Ανθρώπους με Διαβήτη

Η Lilly ηγείται διεθνώς στη φροντίδα του Διαβήτη από το 1923, τη χρονιά που κυκλοφόρησε την πρώτη εμπορικά διαθέσιμη ινσουλίνη παγκοσμίως. Στόχος της εταιρείας σήμερα είναι να καλυφθούν οι ποικίλες ανάγκες των ατόμων με Διαβήτη, μέσα από έρευνες και συνεργασίες, μέσω του ευρέως και συνεχώς αυξανόμενου προϊοντικού χαρτοφυλακίου της και μέσω της διαρκούς δέσμευσης για παροχή πραγματικών λύσεων - από φάρμακα έως υποστηρικτικά προγράμματα - με σκοπό τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από Διαβήτη.

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ υποστηρικτής της εκπαίδευσης & της ενημέρωσης της Ιατρικής Κοινότητας στην Ελλάδα

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ παραμένοντας εξίσου προσηλωμένη σε αυτή τη δέσμευση, συνεργάζεται με σημαντικούς επιστημονικούς φορείς που ασχολούνται με το Διαβήτη σε τοπικό επίπεδο, σε μία σειρά πολύ σημαντικών προγραμμάτων:

Συνεργασία με την Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, με γνώμονα τη διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση της Ιατρικής Κοινότητας, πραγματοποίησε χορηγία στην Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία για την κάλυψη της συμμετοχής ειδικευομένων ενδοκρινολόγων στο συνέδριο της European Association for the Study of Diabetes (EASD) που πραγματοποιήθηκε στη Στοκχόλμη, μεταξύ 14-18/09/2015. Να τονιστεί πως η επιλογή των ειδικευομένων έγινε αποκλειστικά και μόνο από το Δ.Σ. της ΕΕΕ, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας εκπαιδευτικής επιτροπής της.

Η υποστήριξη της Ιατρικής Κοινότητας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, ειδικά τη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε. Σε μια εποχή που η ανάπτυξη, η καινοτομία και η μεταφορά της νέας γνώσης αποτελεί κορυφαίο ζητούμενο, ειδικά για τη χώρα μας, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, με ενδιαφέρον, προγραμματισμό και αμεροληψία προωθεί τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση και ενημέρωση, ως έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της επιμόρφωσης και εξέλιξης των νέων επιστημόνων στον τομέα της Ιατρικής επιστήμης, υποστηρίζοντας μια επένδυση του σήμερα στο αύριο.

Η διεύρυνση και μεταφορά της γνώσης σχετικά με τις ασθένειες και την αντιμετώπισή τους, με τις υπάρχουσες, αλλά και τις νέες θεραπευτικές επιλογές αποτελούν για τους νέους επιστήμονες προαπαιτούμενο, ενόψει της μελλοντικής τους αξιοποίησης στον ιατρικό, παραγωγικό ιστό της χώρας μας, με σκοπό την παροχή άρτιων υπηρεσιών υγείας προς τους πάσχοντες. Αυτός άλλωστε, χρειάζεται να είναι ο βασικός λόγος της δραστηριοποίησης όλων των εμπλεκομένων φορέων στον ευαίσθητο τομέα της υγείας.

Η προαγωγή της δημόσιας υγείας περνά από τέτοιου είδους σημαντικές δράσεις.

Συνεργασία με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία

Στο ίδιο πλαίσιο της συνεργασίας με σημαντικούς επιστημονικούς φορείς στην Ελλάδα,  η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ προχώρησε σε συνεργασία με την Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία στην πραγματοποίηση  ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με σκοπό τα επιστημονικά δεδομένα που  παρουσιάστηκαν εντός του 2015 στα ετήσια διεθνή διαβητολογικά συνέδρια των επιστημονικών εταιρειών American Diabetes Association (ADA) και European Association for the Study of Diabetes (EASD) να καταστούν προσιτά σε όσο το δυνατόν περισσότερους επιστήμονες υγείας της χώρας, με απλό, κατανοητό και περιεκτικό τρόπο και προσαρμοσμένα στην ελληνική πραγματικότητα με απώτερο σκοπό τη συνεχή ενημέρωση & εκπαίδευση της ελληνικής ιατρικής κοινότητας.

Μέσω του προγράμματος αυτού η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία έδωσε τη δυνατότητα σε οχτώ επιστήμονες υγείας να  παρακολουθήσουν τα συνέδρια αυτά και τα νεώτερα επιστημονικά δεδομένα παρουσιάστηκαν, εν συνεχεία, σε 150 επιστήμονες υγείας στην Επιστημονική Εκδήλωση “Congress Highlights ADA & EASD 2015” Σύνοψη των νεώτερων ερευνητικών και κλινικών δεδομένων στο Σακχαρώδη Διαβήτη που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 31 Οκτωβρίου 2015.

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ πρωτοπορεί και στον τομέα της Έρευνας & Ανάπτυξης στην Ελλάδα

Πέραν, ωστόσο, της έμπρακτης υποστήριξης της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης της Ιατρικής Κοινότητας στην Ελλάδα, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ πρωτοπορεί και στον τομέα της Κλινικής Έρευνας.

Με την άρτια διεξαγωγή Κλινικών Ερευνητικών Προγραμμάτων και στοχεύοντας στη διεύρυνση της γνώσης αναφορικά με τις παθήσεις, καθώς και στην αξιολόγηση νέων φαρμακευτικών παραγόντων, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, κατά την τελευταία εικοσαετία, σε συνεργασία με τους Έλληνες ερευνητές, έχει καταφέρει να μετουσιώσει σε πράξη το αρχικό της όραμα:

Τη συμμετοχή εκατοντάδων Ελλήνων ιατρών – ερευνητών και μεγάλου αριθμού ασθενών στη διεξαγωγή πλήθους Κλινικών Ερευνητικών Προγραμμάτων υπό την ερευνητική της ομπρέλα ενώ, συνεχίζει, ακόμη πιο δυναμικά, τη διερεύνηση μεγάλου αριθμού φαρμακευτικών παραγόντων, σε πλήθος Θεραπευτικών Κατηγοριών.

Κεντρική θέση στην προσπάθεια αυτή έχει η Θεραπευτική Κατηγορία του Διαβήτη, με περισσότερα από 30 ερευνητικά προγράμματα, από το σύνολο των 117, να αφορούν νέες θεραπευτικές επιλογές για τους διαβητικούς ασθενείς.

Η ανάγκη για διεύρυνση της γνώσης και για νέες, αποτελεσματικές και ασφαλείς θεραπευτικές λύσεις θα υπάρχει, όσο θα υπάρχει ο άνθρωπος. Στην προσπάθεια για την ορθή διάγνωση και στη συνέχεια την επιλογή της σωστής, εξατομικευμένης θεραπείας, η ερευνητική σκαπάνη διαδραματίζει κομβικό ρόλο.

Στην αναζήτηση αυτή, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ συνεχίζει δυναμικά την επένδυση για την ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, με νέες ιδέες και νέες προτάσεις να δείχνουν το δρόμο.