Χρόνια έλκη άκρου ποδός

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. θα ήθελε να σας ενημερώσει για τις ΝΕΕΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ του προϊόντος Cacipliq20®RGTA®  με σκοπό να προσφέρει τη μέγιστη δυνατή πρόσβαση των ασθενών σε αυτήν την καινοτόμο θεραπεία για την αποτελεσματική επούλωση των χρόνιων πληγών του δέρματος.

Η συνήθης μηνιαία αγωγή Cacipliq20® RGTA® και πάντα βάσει γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού, αποτελείται από 3 ΒΤx3kit 1,5ml & 1 BTx1kit 1,5ml και η διάρκεια της ποικίλει. 


1. Τι ονομάζεται χρόνιο έλκος άκρου ποδός;

Χρόνιο έλκος άκρου ποδός ορίζεται ως η λύση της συνέχειας του δέρματος κάτω από το επίπεδο του γόνατος που επιμένει για περισσότερο από έξι εβδομάδες και παρουσιάζει βραδεία επούλωση.

2. Ποιοι είναι οι αιτιολογικοί παράγοντες δημιουργίας ενός τέτοιου έλκους;
Οι πιο συνήθεις παράγοντες είναι:

  • Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια
  • Η αποφρακτική αρτηριακή νόσος
  • Η διαβητική νευροπάθεια

3. Ποια είναι τα πιο συνήθη είδη ελκών άκρου ποδός;
Τα πιο συνήθη είδη ελκών άκρου πόδα είναι τα:

  • Φλεβικά έλκη
  • Αρτηριακά έλκη
  • Έλκη διαβητικού ποδιού
  • Έλκη από πίεση

4. Πόσο σοβαρό είναι ένα έλκος διαβητικού ποδιού;

5. Ποιες είναι οι βασικές αρχές φροντίδας ενός χρόνιου διαβητικού έλκους;

6. Τι είναι το CACIPLIQ;

Παρακαλώ, για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην Εταιρεία.

Νέα
28/02/2017

Νέο προϊόν: Abasaglar (100 μονάδες/ml)


Διαβάστε περισσότερα »
19/01/2017

Οι ερευνητικές υποτροφίες του Ευρωπαικού Ιδρύματος για τη Μελέτη του Διαβήτη EFSD και της Lilly
Οι Ερευνητικές Υποτροφίες του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Μελέτη του Διαβήτη (EFSD)/της Lilly θεσπίστηκαν με σκοπό να προωθήσουν την καινοτόμο έρευνα στον τομέα του διαβήτη ...

Διαβάστε περισσότερα »