Φαρμακευτικές Λύσεις | Taltz

Taltz

Δραστική ΟυσίαΙξεκιζουμάμπη
Φαρμακευτική ΚατηγορίαΑνοσοκατασταλτικός παράγοντας .Αναστολέας ιντερλευκίνης 17Α. Η ιξεκιζουμάμπη είναι ένα IgG4 μονοκλωνικό αντίσωμα που συνδέεται με υψηλή συγγένεια (< 3 pM)
και ειδικότητα στην ιντερλευκίνη 17A (τόσο στην IL-17A όσο και στην IL-17A/F).
ΧρήσηΨωρίαση κατά πλάκας
Το Taltz ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες, οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.
Παιδιατρική ψωρίαση κατά πλάκας
Το Taltz ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε παιδιά από την ηλικία των 6 ετών και άνω και με σωματικό βάρος τουλάχιστον 25 kg και σε εφήβους που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.
Ψωριασική αρθρίτιδα
Το Taltz, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη ενδείκνυται για τη θεραπεία της ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς που έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε μία ή περισσότερες θεραπείες με τροποποιητικό της νόσου αντιρρευματικό φάρμακο (DMARD)
Αξονική σπονδυλαρθρίτιδα
Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα)
Το Taltz ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ενεργό αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα που
έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση σε συμβατική θεραπεία.
Μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα
Το Taltz ενδείκνυται για τη θεραπεία ενηλίκων ασθενών με ενεργό, μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένη,
αξονική σπονδυλαρθρίτιδα με αντικειμενικά σημεία φλεγμονής, όπως υποδεικνύεται από αυξημένα
επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (CRP) ή/και από ευρήματα σε τομογραφία μαγνητικού συντονισμού
(MRI), οι οποίοι έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση σε μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα
(ΜΣΑΦ).
Μορφές/ΣυσκευασίεςEνέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας.
Κάθε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 80 mg ιξεκιζουμάμπης σε 1 ml.
Κυκλοφορεί η συσκευασία των 2 προγεμισμένων συσκευών τύπου πένας.
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Taltz 80 mg