Φαρμακευτικές Λύσεις | Verzenios

Verzenios

Δραστική ΟυσίαΑμπεμασικλίμπη
Φαρμακευτική ΚατηγορίαΑντινεοπλασματικός Παράγοντας. Αναστολέας Πρωτεϊνικών Κινασών.
ΧρήσηΤο Verzenios σε συνδυασμό με ενδοκρινική θεραπεία ενδείκνυται για την επικουρική θεραπεία ενηλίκων ασθενών με θετικό για ορμονικούς υποδοχείς (HR), αρνητικό για τον υποδοχέα 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2), πρώιμο καρκίνο του μαστού με θετικούς λεμφαδένες και υψηλό κίνδυνο υποτροπής (βλ. παράγραφο 5.1).
Σε προ- ή περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, η ενδοκρινική θεραπεία με αναστολέα αρωματάσης θα πρέπει να συνδυάζεται με έναν αγωνιστή εκλυτικής ορμόνης της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LHRH).
Το Verzenios ενδείκνυται για τη θεραπεία γυναικών με θετικό για ορμονικούς υποδοχείς (HR), αρνητικό για τον υποδοχέα 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2) τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού σε συνδυασμό με έναν αναστολέα αρωματάσης ή φουλβεστράντη ως αρχική ενδοκρινική θεραπεία ή σε γυναίκες που έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία.
Σε προ- ή περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η ενδοκρινική θεραπεία θα πρέπει να συνδυάζεται με έναν αγωνιστή LHRH.
Μορφές/ΣυσκευασίεςΜορφή:
Verzenios  50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Verzenios 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Verzenios 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Συσκευασία:
Συσκευασίες κυψέλης από PCTFE/PE/PVC σφραγισμένες με φύλλο αλουμινίου σε ημερολογιακή κάρτα συσκευασίας κυψέλης, που περιέχουν 28 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Verzenios 50/100/150 mg