Φαρμακευτικές Λύσεις | Verzenios

Verzenios

Δραστική ΟυσίαΑμπεμασικλίμπη
Φαρμακευτική ΚατηγορίαΑντινεοπλασματικός Παράγοντας. Αναστολέας Πρωτεϊνικών Κινασών.
Χρήση

Το Verzenios ενδείκνυται για τη θεραπεία γυναικών με θετικό για ορμονικούς υποδοχείς (HR), αρνητικό για τον υποδοχέα 2 του ανθρώπινου επιδερμικού αυξητικού παράγοντα (HER2) τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό καρκίνο του μαστού σε συνδυασμό με έναν αναστολέα αρωματάσης ή φουλβεστράντη ως αρχική ενδοκρινική θεραπεία ή σε γυναίκες που έχουν λάβει προηγούμενη ενδοκρινική θεραπεία.
Σε προ- ή περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η ενδοκρινική θεραπεία θα πρέπει να συνδυάζεται με έναν αγωνιστή εκλυτικής ορμόνης της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LHRH).

Μορφές/Συσκευασίες

Μορφή:
Verzenios  50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Verzenios 100 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
Verzenios 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

Συσκευασία:
Συσκευασίες κυψέλης από PCTFE/PE/PVC σφραγισμένες με φύλλο αλουμινίου σε ημερολογιακή κάρτα συσκευασίας κυψέλης, που περιέχουν 28 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Verzenios 50/100/150 mg