Έρευνα & Ανάπτυξη

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ δημιουργήθηκε το 1996. Είναι στελεχωμένο από έμπειρους και άρτια καταρτισμένους επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και συνδυάζει την αποτελεσματικότητα, με την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ακολουθώντας ένα αυστηρότατο πλαίσιο διεθνών προτύπων διαδικασιών λειτουργίας.

To 2011, το έγκριτο περιοδικό SCRIP συμπεριέλαβε το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ στην κορυφαία πεντάδα των ερευνητικών τμημάτων παγκοσμίως.

Το 2013, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το ανέδειξε ως το κορυφαίο ερευνητικό τμήμα στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης.

Ο αριθμός των ερευνητικών προγραμμάτων, η συνεργασία με ένα μεγάλο αριθμό ερευνητικών κέντρων, το πλήθος των διαθέσιμων δεδομένων και η ποιότητα ήταν τα κύρια στοιχεία που οδήγησαν σε αυτές τις διακρίσεις.

 

Επικαιροποιημένη Πληροφορία (Μάρτιος 2021)

Οι δραστηριότητες του τμήματος

Διεξαγωγή Κλινικών Ερευνητικών Προγραμμάτων

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ έχει ως βασική δραστηριότητα του τη διεξαγωγή

  • Κλινικών Δοκιμών (Clinical Trials) και
  • Μελετών Παρατήρησης (Real World Evidence Studies-RWE)

της Eli Lilly & Co, η οποία δραστηριοποιείται συστηματικά στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων σε πλήθος θεραπευτικών κατηγοριών στοχεύοντας στην αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων όπως ο Διαβήτης, ο Καρκίνος, τα Αυτοάνοσα, COVID-19 κ.ά.

Ο στόχος της διεξαγωγής των ερευνητικών προγραμμάτων είναι:

  • Η έγκριση και η κυκλοφορία νέων φαρμάκων / ενδείξεων
  • Η διεύρυνση των δεδομένων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας των ήδη εγκεκριμένων φαρμάκων

MED DEPT - MAR 2021