Δήλωση προσβασιμότητας

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. δεσμεύεται για τη δημιουργία προσβάσιμων ιστότοπων, ώστε να είναι εύχρηστοι και προσιτοί σε όλους, ανεξάρτητα από τις ικανότητές τους ή την τεχνολογία που διαθέτουν.

Θέτουμε υψηλούς στόχους όσον αφορά το επίπεδο προσβασιμότητας στους ιστότοπούς μας και προσπαθούμε να ακολουθούμε όλους τους σχετικούς νόμους και τις οδηγίες κατά τη δημιουργία τους. Ακολουθούν ορισμένοι από τους τρόπους με τους οποίους καθιστούμε τους ιστότοπούς μας όσο το δυνατόν πιο εύχρηστους:

  • Στόχος μας είναι να πληρούμε ή ακόμα και να υπερκαλύπτουμε τις Κατευθυντήριες γραμμές για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο του παγκόσμιου ιστού *. Οι οδηγίες αυτές αναγνωρίζονται παγκοσμίως ως το μέτρο της επιτυχίας και περιγράφουν πώς το διαδικτυακό περιεχόμενο μπορεί να καθίσταται εύκολα προσβάσιμο σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
  • Φροντίζουμε ώστε οι ιστότοποί μας να λειτουργούν σωστά σε smartphone, tablet, υπολογιστές και προγράμματα ανάγνωσης κειμένου οθόνης, ενώ υποστηρίζουμε και άλλες υποστηρικτικές τεχνολογίες, όπως μεγεθυντικούς φακούς, λογισμικό αναγνώρισης φωνής και διακόπτες.
  • Συνεργαζόμαστε επίσης με ειδικούς προσβασιμότητας και άλλους φορείς για να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να δημιουργήσουμε καλύτερες, πιο φιλικές προς το χρήστη διαδικτυακές εμπειρίες για όλους.

Για την καλύτερη δυνατή διαδικτυακή εμπειρία, χρησιμοποιήστε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο ή της υποστηρικτικής τεχνολογίας. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα πρόσβασης ή χρήσης των ιστότοπών μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο +30 2106294600 ή αποστείλετε email στο webmaster@lilly.gr.

Acc_site 2/2023