Αέναη ερευνητική αναζήτηση για τον Γαστρικό Καρκίνο

Γαστρικός Καρκίνος

Τι είναι ο Γαστρικός Καρκίνος

Ο γαστρικός καρκίνος ξεκινά στον βλεννογόνο του στομάχου και συνήθως αναπτύσσεται με αργό ρυθμό σε διάστημα πολλών ετών

Το ταξίδι του γαστρικού καρκίνου μπορεί να είναι δύσκολο, αλλά έχετε στη διάθεσή σας μία κοινότητα συγγενών, φίλων, συμβούλων, ομάδων υποστήριξης, καθώς και την ιατρική ομάδα που σας παρακολουθεί. Όλοι τους μπορούν να σας προσφέρουν συναισθηματική και πρακτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της θεραπείας σας. Πιο κάτω θα βρείτε πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τι μπορείτε να περιμένετε στο ταξίδι που θα ξεκινήσετε.

Ο γαστρικός καρκίνος ξεκινά στον βλεννογόνο του στομάχου και συνήθως αναπτύσσεται με αργό ρυθμό σε διάστημα πολλών ετών. Μπορεί να εμφανιστεί σε διαφορετικά τμήματα του στομάχου και μπορεί να προκαλέσει διαφορετικά συμπτώματα.

Ο στόμαχος είναι ένα κοίλο όργανο που διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην πέψη της τροφής. Αφού η τροφή περάσει από το στόμα σας στον οισοφάγο (ο σωλήνας που εκτείνεται από το πίσω μέρος του λαιμού σας έως τον στόμαχό σας), στη συνέχεια περνά στον στόμαχο, όπου και διασπάται από τα πεπτικά υγρά και από εκεί περνά στο λεπτό έντερο.

Συμπτώματα του Γαστρικού Καρκίνου

Ο πρώιμος γαστρικός καρκίνος μπορεί να μην προκαλεί συμπτώματα, αλλά καθώς ο καρκίνος αναπτύσσεται, κάποια από τα πιο συχνά εμφανιζόμενα προβλήματα είναι τα ακόλουθα:

 • Στομαχικός πόνος ή ενόχληση
 • Δυσκολία στην κατάποση
 • Παρουσία αίματος στα κόπρανα (μπορεί να δείχνουν μαύρα και να θυμίζουν πίσσα, έχοντας μάλιστα πολύ απωθητική οσμή)
 • Ναυτία
 • Απώλεια σωματικού βάρους
 • Αίσθημα υπερπλήρωσης ή φουσκώματος μετά  από ένα μικρό γεύμα.
 • Αιματέμεση (αποβολή αίματος με τον έμετο)
 • Έμετος

Τα συμπτώματα αυτά μπορεί επίσης να προκληθούν από άλλες ιατρικές παθήσεις, οπότε ο γιατρός θα πρέπει να σας υποβάλει σε ιατρικές εξετάσεις για να επιβεβαιώσει τη διάγνωση του γαστρικού καρκίνου. Θα πρέπει να ενημερώνετε τον γιατρό σας για οποιοδήποτε σύμπτωμα μπορεί να έχετε.

Τρόπος Διάγνωσης του Γαστρικού Καρκίνου

Χρησιμοποιούνται διάφορες εξετάσεις και διαδικασίες για τη διάγνωση του γαστρικού καρκίνου, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

Φυσική εξέταση και ιατρικό ιστορικό

Πραγματοποιείται μία γενική εξέταση για τον έλεγχο της ενδεχόμενης ύπαρξης συμπτωμάτων και σημείων της νόσου και την αξιολόγηση της συνολικής κατάστασης της υγείας.

Εργαστηριακές εξετάσεις

Αιματολογικές και άλλες εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με εντολή του γιατρού.

Ενδοσκόπηση

Είναι η πιο σημαντική εξέταση για τη διάγνωση του γαστρικού καρκίνου. Ένα ενδοσκόπιο (ένας μακρύς, εύκαμπτος σωλήνας εξοπλισμένος με προβολέα και κάμερα) εισάγεται μέσω του στόματος στον στόμαχο για τη διερεύνηση σημείων ύπαρξης καρκίνου.

Βιοψία

Περιλαμβάνει την αφαίρεση ενός δείγματος ιστού από οποιοδήποτε σημείο του στομάχου εγείρει σχετικές υποψίες. Ο ιστός στη συνέχεια εξετάζεται κάτω από ένα μικροσκόπιο στο εργαστήριο.

Απεικονιστικές εξετάσεις

Οι εξετάσεις αυτές χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία εικόνων του εσωτερικού του σώματος. Παραδείγματα τέτοιων εξετάσεων είναι η υπολογιστική τομογραφία (CT), η τομογραφία μαγνητικού συντονισμού (MRI), το ενδοσκοπικό υπερηχογράφημα και η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET). Κάθε εξέταση έχει και μία συγκεκριμένη ιατρική χρήση, οπότε ο γιατρός είναι αυτός που θα κρίνει ποια εξέταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με το γιατί ζητήθηκε μία συγκεκριμένη εξέταση, ο γιατρός σας ή η ιατρική ομάδα που σας παρακολουθεί θα σας το εξηγήσουν.

Τρόπος σταδιοποίησης του Γαστρικού Καρκίνου

Μετά τη διάγνωση του γαστρικού καρκίνου, το επόμενο βήμα είναι ο προσδιορισμός του σταδίου της νόσου, δηλαδή της έκτασης της προσβολής από τη νόσο. Όσο υψηλότερο το στάδιο (Ι ως ΙV), τόσο πιο προχωρημένος ο καρκίνος. Ο αριθμός του σταδίου είναι μία από τις παραμέτρους που χρησιμοποιούνται για τη λήψη της απόφασης σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης του γαστρικού καρκίνου. Η σταδιοποίηση του όγκου προσδιορίζεται με την ταξινόμηση ΤΝΜ.

 • Το T (Tumour) περιγράφει το βάθος διείσδυσης του αρχικού όγκου στο τοίχωμα του στομάχου. Ένας όγκος T1 είναι μικρότερος, ενώ ένας όγκος T4 είναι μεγαλύτερος.
 • Το N (Node) μας δείχνει κατά πόσον ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στους γειτονικούς λεμφαδένες σας. Το N0 σημαίνει ότι ο καρκίνος δεν έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες σας. Τα N1, N2 και N3 σημαίνουν ότι ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στους λεμφαδένες σας. Όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός, τόσο περισσότερο έχει εξαπλωθεί ο καρκίνος σε αριθμό λεμφαδένων.
 • Το M (Metastasis) μας δείχνει κατά πόσον ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί (έχει παρουσιάσει μετάσταση) σε άλλα σημεία του σώματός σας. Το M0 σημαίνει ότι δεν έχει εξαπλωθεί σε μεγάλη απόσταση από την αρχική εντόπισή του, ενώ το M1 σημαίνει ότι ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί σε πιο απομακρυσμένα σημεία του σώματος.

Μέρος της ταξινόμησης βασίζεται στον βαθμό διείσδυσης του καρκίνου στο τοίχωμα του στομάχου. Το στομαχικό τοίχωμα έχει τέσσερις στιβάδες:

 • Βλεννογόνος: Είναι η εσωτερική στοιβάδα
 • Υποβλεννογόνιος: Ιστός που υποστηρίζει την εσωτερική στιβάδα
 • Μυϊκός χιτώνας: Παχιά μυϊκή στιβάδα
 • Ορογόνος χιτώνας: Η εξωτερική στιβάδα που καλύπτει τον στόμαχο

Όσο ο καρκίνος διεισδύει βαθύτερα στις στιβάδες του στομάχου, τόσο αυξάνεται και η σταδιοποίησή του κατά Τ.

Διατροφή

Ο γαστρικός καρκίνος μπορεί επίσης να είναι μία σημαντική σωματική πρόκληση, καθώς επιφέρει αλλαγές σε μία κυρίαρχη πτυχή της ζωής, το φαγητό. Μπορεί λοιπόν να έχετε κάποιες ακόμη στιγμές άγχους, καθώς θα προσπαθείτε να προσαρμοστείτε σε νέες διατροφικές συνήθειες, να αντιμετωπίσετε τις παρενέργειες μίας πολύ σύνθετης χειρουργικής επέμβασης και ακόμη και να διαχειριστείτε ζητήματα αυτοπεποίθησης που μπορεί να προκύψουν από την απώλεια βάρους ή την ύπαρξη χειρουργικών ουλών.

Εάν εσείς ή κάποιο από τα αγαπημένα σας πρόσωπα βρεθείτε μπροστά σε μία διάγνωση γαστρικού καρκίνου και τις προκλήσεις που μπορεί να τη συνοδεύουν, μιλήστε με την ιατρική ομάδα που θα σας παρακολουθεί.

Η έννοια της υγιεινής διατροφής συναρτάται με την κατανάλωση μίας ποικιλίας τροφών που παρέχουν στον οργανισμό τις θρεπτικές ουσίες που χρειάζεται. Περιλαμβάνει πρωτεΐνες, λιπαρά, υδατάνθρακες, νερό, βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία. Μιλήστε με την ιατρική ομάδα που σας παρακολουθεί για το πώς μπορείτε να κάνετε την υγιεινή διατροφή κομμάτι των καθημερινών συνηθειών σας.

Πώς αντιμετωπίζεται ο Γαστρικός Καρκίνος

1. Χειρουργική επέμβαση

Αφαιρείται ένα μέρος ή το σύνολο του στομάχου και πιθανότατα και μερικοί λεμφαδένες. Στις επιλογές χειρουργικής αντιμετώπισης περιλαμβάνονται:

1.1 Ενδοσκοπική εκτομή βλεννογόνου

Η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται μόνο για κάποιες μορφές καρκίνου σε πολύ πρώιμα στάδια, όπου η πιθανότητα εξάπλωσης στους λεμφαδένες θεωρείται μηδενική. Για τη διαδικασία αυτή δεν χρειάζεται να γίνει κάποια τομή στο δέρμα σας. Ένα ενδοσκόπιο εισάγεται από το στόμα σας και μέσω του λαιμού σας φθάνει έως το στόμαχο. Ο όγκος αφαιρείται με την χρήση χειρουργικών εργαλείων, που μεταφέρονται μέσω του ενδοσκοπίου.

1.2 Υφολική (μερική) γαστρεκτομή

Πρόκειται για μία επέμβαση μέσω της οποίας αφαιρείται το τμήμα του στομάχου σας, στο οποίο εντοπίζεται ο καρκίνος. Το τμήμα του στομάχου που παρέμεινε, συνδέεται στη συνέχεια με το λεπτό έντερο.

1.3 Ολική γαστρεκτομή

Πρόκειται για μία βαριά επέμβαση, όπου ο στόμαχος αφαιρείται πλήρως. Η απόληξη του οισοφάγου σας στη συνέχεια συνδέεται με το λεπτό έντερο, επιτρέποντας τη μεταφορά της τροφής μέσω του πεπτικού συστήματος.

1.4 Αφαίρεση λεμφαδένων

Κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων υφολικής ή ολικής γαστρεκτομής, αφαιρούνται επίσης οι παρακείμενοι λεμφαδένες.

1.5 Ανακουφιστική χειρουργική επέμβαση

Η επέμβαση αυτή βοηθά τους ανθρώπους με προχωρημένο γαστρικό καρκίνο να ελέγξουν τα συμπτώματά τους και έτσι να αισθανθούν μεγαλύτερη ανακούφιση.

2. Ακτινοθεραπεία

Ένα μηχάνημα που βρίσκεται έξω από το σώμα σας κατευθύνει δέσμες ενέργειας υψηλής ισχύος στον όγκο, για να καταστρέψει τα καρκινικά κύτταρα. Η ακτινοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από την χειρουργική επέμβαση για τη συρρίκνωση ενός όγκου, μετά την χειρουργική επέμβαση για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων που μπορεί να παραμένουν, ή για την ανακούφιση των συμπτωμάτων σε άτομα με προχωρημένο καρκίνο. Η ακτινοθεραπεία μπορεί επίσης να συνδυαστεί με χημειοθεραπεία.

3. Χημειοθεραπεία

Τα φάρμακα είτε χορηγούνται μέσω ένεσης σε μία φλέβα, είτε λαμβάνονται από το στόμα, σε μορφή δισκίου, για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Αυτές οι χημικές ουσίες κυκλοφορούν και δρουν σε ολόκληρο τον οργανισμό, οπότε αποτελούν την κύρια θεραπευτική επιλογή για τα άτομα εκείνα με γαστρικό καρκίνο, που έχει εξαπλωθεί σε απομακρυσμένα όργανα. Η χημειοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν από την χειρουργική επέμβαση για τη συρρίκνωση ενός όγκου, μετά την χειρουργική επέμβαση για την καταστροφή των καρκινικών κυττάρων που μπορεί να παραμένουν, ή για την ανακούφιση των συμπτωμάτων σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο. Η χημειοθεραπεία μπορεί επίσης να συνδυαστεί με ακτινοθεραπεία.

4. Βιολογική θεραπεία

Αυτός ο τύπος θεραπείας χρησιμοποιεί μεγαλομοριακές ουσίες, που αντιμετωπίζουν τη νόσο στοχεύοντας σε ειδικές πρωτεΐνες, που υποστηρίζουν την ανάπτυξη του καρκίνου.

ONCO/Static_Content_lilly.gr_03/2022

Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας.