Έχεις υπολογίσει πόσες από τις δυνατότητες σου θα μπορούσες να αναπτύξεις σε ένα εταιρικό περιβάλλον που δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο και στη μοναδικότητα του; Περιβάλλον αξιοκρατικό που ο καθένας μπορεί με μοναδικό γνώμονα τις δυνάμεις του να χτίσει μια αξιόλογη σταδιοδρομία. 

Νέα
04/07/2017

Δημοσιοποίηση Μεταβιβαζόμενων Οικονομικών Αξιών
Δημοσιοποίηση Μεταβιβαζόμενων Οικονομικών Αξιών από την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 66 παρ. 7α του ν.4316/2014, των γνωμοδοτήσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων ...

Διαβάστε περισσότερα »
28/02/2017

Νέο προϊόν: Abasaglar (100 μονάδες/ml)


Διαβάστε περισσότερα »