Ποιοί είμαστε

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ιδρύθηκε το 1984 στην Αθήνα. Το 1994 η Ελληνική εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ προέβη σε κοινοπραξία με την Αμερικάνικη εταιρεία Eli Lilly την οποία έκτοτε αντιπροσωπεύει αποκλειστικά στη χώρα μας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ Έρευνα & Ανάπτυξη

Σήμερα, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ με πολλά χρόνια παρουσίας στον κλάδο των φαρμάκων & των παραφαρμακευτικών προϊόντων & ενισχύοντας σταθερά την πορεία της στα καταναλωτικά προϊόντα βρίσκεται μεταξύ των 10 πρώτων φαρμακευτικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική αγορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Η συνεισφορά μας στην κοινωνία

Ως πρωτοπόρος εταιρεία στο χώρο της ανθρώπινης υγείας η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ επενδύει στην άριστη τεχνογνωσία της Eli Lilly στην Έρευνα & Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που προέρχονται τόσο από τα δικά της εργαστήρια σε όλο τον κόσμο, όσο και από τις συνεργασίες της με διαπρεπείς επιστημονικούς οργανισμούς και εταιρείες.

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ βρίσκεται μεταξύ των 10 μεγαλύτερων φαρμακευτικών εταιρειών στην Ελλάδα

Οι Προτεραιότητες μας

Να διαθέτουμε στην ελληνική αγορά έναν συνδυασμό νέων καινοτόμων αλλά & παλαιότερων καταξιωμένων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων υψηλής ποιότητας που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες & προσφέρουν ουσιαστικές λύσεις σε σοβαρές ασθένειες.

Να δώσουμε ελπίδα στους ανθρώπους που πάσχουν από ορισμένες από τις πιο εξουθενωτικές ασθένειες του κόσμου

Να είμαστε σε συνεχή διάλογο με όλους τους σημαντικούς εταίρους του κλάδου της υγείας ώστε να επιτυγχάνεται η κατανόηση των υφιστάμενων αναγκών και να διασφαλίζεται η έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών στα φάρμακα που έχουν ανάγκη αλλά και ο επαρκής εφοδιασμός της αγοράς.

Να παρεμβαίνουμε με θέσεις και προτάσεις στη διαμόρφωση της Πολιτικής Υγείας στη χώρας μας & στη παραγωγή προστιθέμενης αξίας για όλους.

Να δίνουμε έμφαση στην παροχή άριστων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας μέσω του υπερσύγχρονου & πιστοποιημένου Κέντρου Διανομής φαρμάκων της εταιρείας μας και της εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για την Εισαγωγή, Αποθήκευση, Διανομή και Πώληση Φαρμακευτικών προϊόντων σύμφωνα με τα παγκόσμια εταιρικά πρότυπα και απαιτήσεις καθώς και το διεθνές πρότυπο ISO 9001.

Να παρέχουμε υποστηρικτικά προγράμματα που συμβάλλουν στην εκπαίδευση των Ανθρώπων που νοσούν και στην καλύτερη χρήση των φαρμάκων, ώστε να αυξάνεται η συμμόρφωση στη θεραπεία και να επιτυγχάνονται οι καλύτερες δυνατές εκβάσεις.

Να ανταποδίδουμε στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούμαστε, χορηγώντας δράσεις ενημέρωσης συλλόγων ασθενών και προγράμματα στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων σε θέματα που σχετίζονται με την υγεία τους.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Όλες οι δραστηριότητες μας έχουν ως θεμέλιο τις Βασικές Εταιρικές Αξίες της Ακεραιότητας, της Αριστείας & του Σεβασμού προς τον Άνθρωπο

Ακεραιότητα:

Επιχειρούμε με πρακτικές που αντανακλούν την προσήλωση μας στο Εθνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Είμαστε εστιασμένοι στην εμφύσηση στους εργαζομένους μας, συμπεριφορών Επιχειρησιακής Δεοντολογίας & Διαφάνειας, μέσω της εφαρμογής ενός καλά οργανωμένου συστήματος Πολιτικών Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Δέσμευση της εταιρίας μας σε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές

Στη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ–ΛΙΛΛΥ, η συμμόρφωση με τους τοπικούς και κοινοτικούς νόμους, τη Φαρμακευτική Νομοθεσία και τον κώδικα δεοντολογίας του ΣΦΕΕ & της EFPIA είναι ευθύνη και δέσμευση συνολική και του καθενός ξεχωριστά.

Μέρος του Συστήματος Διαχείρισης Συμμόρφωσης αποτελεί ο εταιρικός Κώδικας Δεοντολογίας «Κόκκινο Βιβλίο», σκοπός του οποίου είναι να θέσει τις κατευθυντήριες οδηγίες και τις βασικές αρχές που εκφράζουν τη δέσμευση της εταιρείας σε ηθικές επιχειρηματικές πρακτικές.

Επιπροσθέτως, υπάρχει μία σειρά πολιτικών της εταιρείας που αποτυπώνουν τη συμμόρφωσή της με τους νόμους και τους ισχύοντες κανονισμούς,  που συνοψίζουν τους βασικούς κανόνες και τις υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινή επιχειρηματική πρακτική της εταιρείας και με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφώνεται το σύνολο των εργαζομένων.

Δίνουμε έμφαση στη διαφάνεια. Εφαρμόζουμε τις προβλεπόμενες διαδικασίες διαφάνειας και δημοσιοποίησης παροχών προς τρίτους Επαγγελματίες Υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΟΦ. Δημοσιοποιούμε τις παροχές σε χρήμα & είδος προς τους συλλόγους ασθενών.

Αριστεία:

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της άριστης ποιότητας των προϊόντων μας κατά την αποθήκευση και διακίνηση τους.

Παρέχουμε στους πελάτες μας υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα.

Πραγματοποιούμε υψηλού επιπέδου κλινική έρευνα στη χώρα μας.

Διενεργούμε τακτικούς ελέγχους κανονιστικής συμμόρφωσης & διαχείρισης εταιρικών & προσωπικών δεδομένων και ανταποκρινόμαστε με επιτυχία σε ελέγχους που πραγματοποιούνται από την Eli Lilly, τον ΕΟΦ, & ορκωτούς λογιστές σε θέματα σχετικά με τις κλινικές μελέτες, τη φαρμακοεπαγρύπνηση, οικονομικά και φορολογικά θέματα.

Σεβασμός στον Άνθρωπο:

Πάνω από όλα, επικεντρωνόμαστε στον Άνθρωπο – τον συνάδελφο, τον συνεργάτη, τον επιστήμονα υγείας, τον φροντιστή και φυσικά τον Ασθενή.

Διασφαλίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τηρούμε το πλαίσιο προστασίας των προσωπικών δεδομένων & ακολουθούμε συγκεκριμένες διαδικασίες διαχείρισής τους

Φροντίζουμε για την ισορροπία μεταξύ εργασίας & οικογενειακής ζωής.

Όλες μας οι ενέργειες ξεκινούν με μια υπόσχεση.
Να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ