Τμήμα Εγκρίσεων

Το τμήμα εγκρίσεων (Regulatory Affairs) της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ με τα εξειδικευμένα στελέχη του, συνδυάζει την επιστημονική γνώση και την υψηλού βαθμού κατανόηση των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονιστικών διαδικασιών, με στόχο τη διαχείριση των θεμάτων σε όλα τα στάδια ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρείας.

Με εκτενή γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας διασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων και των λειτουργιών της εταιρείας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες του φαρμακευτικού ρυθμιστικού πλαισίου και την ασφαλή και έγκαιρη διάθεση των φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελληνική αγορά.

Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής
Άμεση πρόσβαση των ασθενών σε καινοτόμα φάρμακα και θεραπείες υψηλής ποιότητας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους
Επίτευξη, εξέλιξη & ανάπτυξη
Ενεργή συμμετοχή στην 1η κυκλοφορία νέων και καινοτόμων προϊόντων στην Ελληνική αγορά
Άμεση συνεργασία στις κανονιστικές δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο
Συμβολή στην καινοτομία
Εγκρίσεις προϊόντων σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο
Διατμηματική συνεργασία για την τήρηση των ρυθμιστικών κανονισμών και την γρήγορη υλοποίηση των στόχων

Lilly_Regulatory_06 2022