Τμήμα Εγκρίσεων

Το τμήμα εγκρίσεων (Regulatory Affairs) της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ με τα εξειδικευμένα στελέχη του, συνδυάζει την επιστημονική γνώση και την υψηλού βαθμού κατανόηση των εθνικών και ευρωπαϊκών κανονιστικών διαδικασιών, με στόχο τη διαχείριση των θεμάτων σε όλα τα στάδια ζωής των φαρμακευτικών προϊόντων της εταιρείας.

Με εκτενή γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας διασφαλίζει τη συμμόρφωση των προϊόντων και των λειτουργιών της εταιρείας με όλους τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες του φαρμακευτικού ρυθμιστικού πλαισίου και την ασφαλή και έγκαιρη διάθεση των φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελληνική αγορά.

Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής
Διασφαλίζουμε στους ασθενείς την άμεση πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα δημιουργώντας, αναπτύσσοντας και διατηρώντας τις υψηλές επιδόσεις και την ακεραιότητα
Επίτευξη, εξέλιξη & ανάπτυξη
Ενεργή συμμετοχή σε σειρά επιτυχημένων λανσαρισμάτων
Στοχεύοντας πάντα ψηλά και απαιτώνας το μέγιστο
Υψηλής ποιότητας συνεργασίες στις κανονιστικές δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο
Συμβολή στην καινοτομία
Εγκρίσεις των προϊόντων μας σε παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο
Διατμηματικές συνεργασίες για την τήρηση των ρυθμιστικών κανονισμών και την γρήγορη υλοποίηση των στόχων.