Φαρμακευτικές Λύσεις | Διαταραχές Ανάπτυξης

Humatrope

Δραστική ΟυσίαΣωματοτροπίνη
Φαρμακευτική ΚατηγορίαΑνθρώπινη βιοσυνθετική αυξητική ορμόνη, που παράγεται με την τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA
ΧρήσηΠαιδιατρικοί ασθενείς
Το Humatrope ενδείκνυται για τη μακροχρόνια θεραπεία παιδιών με βραχύ ανάστημα οφειλόμενο σε ανεπαρκή έκκριση της ενδογενούς αυξητικής ορμόνης.
Το Humatrope ενδείκνυται επίσης στο σύνδρομο Turner (γοναδική δυσγενεσία), εφ’ όσον υπάρχει μεγάλη αναστολή της σωματικής ανάπτυξης και το σύνδρομο έχει επιβεβαιωθεί με χρωμοσωμική ανάλυση.
Το Humatrope ενδείκνυται επίσης για τη θεραπευτική αγωγή της καθυστέρησης της ανάπτυξης σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια.
Το Humatrope ενδείκνυται επίσης για τη θεραπεία των ασθενών με ανεπαρκή σωματική ανάπτυξη SHOX, η οποία έχει επιβεβαιωθεί από την ανάλυση γενετικού υλικού (DNA-ανάλυση).
Επίσης, το Humatrope ενδείκνυται για τη διαταραχή ανάπτυξης (πραγματικό ύψος SDS < -2.5 και ύψος προσαρμοσμένο στους γονείς SDS < -1) σε κοντού αναστήματος παιδιά, τα οποία γεννήθηκαν μικρά αναφορικά με τη διάρκεια της κυήσεως (SGA), με βάρος και/ή ύψος κατά τη γέννηση κάτω από –2 SD, και δεν επιτυγχάνουν να αποκτήσουν την αναμενόμενη σωματική ανάπτυξη (ρυθμός αύξησης ύψους SDS < 0 κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους) μέχρι την ηλικία των 4 ετών ή αργότερα.
Ενήλικες ασθενείς
Το Ηumatrope ενδείκνυται για τη θεραπεία υποκατάστασης σε ενήλικες ασθενείςμε επιβεβαιωμένη ανεπαρκή έκκριση αυξητικής ορμόνης.
Μορφές/ΣυσκευασίεςHumatrope PS.INJ.SOL. 12mg/cartr BTx1CARTR(powder)+ 1PF.SYRX3,15ML SOLV για χρήση με πέννα φέρουσα CE-MARK
Humatrope PS.INJ.SOL. 6mg/cartr BTx1CARTR(powder)+ 1PF.SYRX3,17ML SOLV για χρήση με πέννα φέρουσα CE-MARK

 

Φύλλο Οδηγιών Χρήσης
Humatrope 6mg/12mg