Όροι χρήσης και προσωπικά δεδομένα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

COOKIES ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜEΝΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

 
 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

H εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ» (στο εξής «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ») δημιούργησε τον ιστότοπο www.lilly.gr (στο εξής «Ιστότοπος») για να προσφέρει πληροφορίες και ενημέρωση στους επισκέπτες/χρήστες.

Η χρήση του Ιστότοπου διέπεται από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, για τη δική σας ενημέρωση, προτού κάνετε χρήση του Ιστότοπου.

Επιλέγοντας να κάνετε χρήση του Ιστότοπου, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεσθε ανεπιφύλακτα τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε να μην να μην κάνετε χρήση του ιστότοπου.

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνει όμως την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη.

Στον Ιστότοπο παρατίθενται πληροφορίες για θέματα υγείας, για υπάρχουσες εγκεκριμένες θεραπείες, για νέα επιστημονικά δεδομένα, για φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα και ιατροτεχνολογικά προϊόντα που παράγει και εμπορεύεται η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ και εν γένει για θέματα ευζωίας.

Η ενημέρωση απευθύνεται κατ’ αρχήν σε συγκεκριμένο κοινό και δη σε επαγγελματίες στο χώρο της υγείας καθώς και σε πελάτες. Ορισμένες εκ των πληροφοριών απευθύνονται και είναι προσβάσιμες και στο ευρύτερο κοινό, στις αρχές και στους αρμόδιους φορείς στο χώρο της υγείας. Ο Ιστότοπος απευθύνεται επίσης στο  προσωπικό της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ή/και σε άτομα που ενδιαφέρονται να αναζητήσουν εργασία σε αυτή. Ο Ιστότοπος απευθύνεται σε άτομα με ηλικία μεγαλύτερη των 18 ετών.

Αναφορικά με την ενημέρωση και τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου και απευθύνονται στο ευρύτερο κοινό, τονίζεται ότι αυτές σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν τη συμβουλή του θεράποντος ιατρού. Οι πληροφορίες αυτές δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάγνωση προβλημάτων υγείας, φυσικής κατάστασης ή ασθενειών. Ο επισκέπτης/χρήστης πρέπει να συμβουλεύεται τον θεράποντα ιατρό ή άλλον αρμόδιο επαγγελματία στο χώρο της υγείας.

Ο Ιστότοπος  έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική φαρμακευτική νομοθεσία και καλύπτει τα γεωγραφικά όρια της ελληνικής επικράτειας μόνον. Ιστότοποι, ιστοσελίδες και διαδικτυακοί χώροι της Eli Lilly and Company και των θυγατρικών της εταιρειών, πιθανόν να μην καλύπτουν τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας.

Ο στόχος της σελίδας είναι η ενημέρωση και όχι η συλλογή παραπόνων ή ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ). Για οποιαδήποτε αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας ή παραπόνου σχετικά με προϊόν της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ–ΛΙΛΛΥ μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία στα τηλέφωνα: +30 210 6294 600 για την Αθήνα ή εναλλακτικά στο e-mail pharmacovigilance@lilly.gr ή με τον ΕΟΦ.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά δικαιώματα, κλπ) όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στον Ιστότοπο (ενδεικτικά: σήματα,  διακριτικά γνωρίσματα, προϊόντα, φωτογραφίες, κείμενα, βίντεο και όλα εν γένει τα αρχεία) αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ή της Εli Lilly and Company ή θυγατρικών της εταιρειών και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, παραποίησης, αναμετάδοσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη. Τίποτα από όσα περιέχονται στον Ιστότοπο δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι παραχωρεί οποιαδήποτε άδεια ή δικαίωμα, πνευματικό ή βιομηχανικό ή δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή σήμα ή λογότυπο της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ή της Εli Lilly and Company και θυγατρικής της εταιρείας ή τρίτου. Κάθε χρήστης δικαιούται να αποθηκεύσει μεμονωμένα ένα και μόνο αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου του Ιστότοπου για αυστηρά προσωπική του χρήση και χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του.

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του Ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, χρήσης του Ιστότοπου, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ή την Εli Lilly and Company των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, δικαιωμάτων της, δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά αυτά.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες/τμήματα του Ιστότοπου, προκειμένου να διασφαλισθεί η συμμόρφωση με την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία, θα απαιτηθεί οι επισκέπτες/χρήστες να δώσουν τα στοιχεία τους με σκοπό την χορήγηση σε αυτούς Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες, με δικαίωμα πρόσβασης σε αυτές τις υπηρεσίες, μπορεί να είναι μόνον επαγγελματίες στο χώρο της υγείας και είναι υπεύθυνοι για τα δεδομένα που δίδουν, καθώς και για όλες τις πράξεις που διενεργούν με τον Κωδικό Πρόσβασης. Υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε παραβίαση ασφαλείας (ακόμα και ενδεχόμενη).

Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ σε τρίτους, πλην της περίπτωσης τρίτων παρόχων υπηρεσιών για λόγους είτε λειτουργίας ή συντήρησης του Ιστότοπου, είτε ταυτοποίησης του επισκέπτη/χρήστη ως Επαγγελματία Υγείας. Οι τρίτοι αυτοί πάροχοι έχουν συμβληθεί εγγράφως με την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ και δεσμεύονται να τηρούν το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (για περισσότερες πληροφορίες βλ. επίσης ενότητα “Προσωπικά Δεδομένα”).

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ δικαιούται οποτεδήποτε να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του Ιστότοπου, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του Ιστότοπου, καθώς και την ακρίβεια και αξιοπιστία των πληροφοριών που θα παρέχονται μέσω αυτού. Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ δικαιούται να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του Ιστότοπου με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των xρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του Ιστότοπου ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες.

Σε κάθε περίπτωση η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του Ιστότοπου, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Οι χρήστες αποδέχονται τα ανωτέρω. Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του Ιστότοπου από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί όμως να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του Ιστότοπου ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

Αυτός ο Ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλες ιστοσελίδες που ανήκουν σε τρίτους, ο έλεγχος των οποίων δεν ανήκει στη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ. Τέτοιου είδους σύνδεσμοι προσφέρονται αποκλειστικά για λόγους διευκόλυνσης και πληρέστερης ενημέρωσης. Ομοίως, πρόσβαση στον Ιστότοπο μπορεί να επιτευχθεί και μέσω συνδέσμων που θα βρείτε σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι βρίσκονται πέραν του ελέγχου της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ. Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ δεν εγγυάται για  τον βαθμό ενημέρωσης, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις ιστοσελίδες και δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια ήθελε τυχόν προκληθεί από το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές. Οποιαδήποτε παραπομπή σε Ιστότοπο τρίτου μέσω συνδέσμου που βρίσκεται στον Ιστότοπο σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται την σύσταση, αποδοχή ή έγκριση του περιεχομένου ιστοσελίδων τρίτων από την ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει αρμόδια ορίζονται τα καθ' ύλη δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

H εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής, 15ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, 14564 (με στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: deontology@lilly.gr ή 15ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, Τ.Κ 14564, Κηφισιά Αττικής) στο εξής «ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ», «Εταιρεία», «εμάς» ή «μας», ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, δια της παρούσας ενότητας, επιθυμεί να σας ενημερώσει ως χρήστες/ επισκέπτες του παρόντος εταιρικού της ιστότοπου (στο εξής «Ιστότοπος»), τόσο για την προσωπική της δέσμευση, όσο και για εκείνη της συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας Εli Lilly and Company, σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, για το τι είδους δεδομένα ενδέχεται να συγκεντρώνει και πώς θα τα χρησιμοποιεί.

Μέσω του Ιστότοπου και των παρεχόμενων δια αυτού υπηρεσιών, η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ επεξεργάζεται, ήτοι συλλέγει, τηρεί και διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/ χρηστών του για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω. Η επεξεργασία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε εφαρμοστέας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

Γενικά ο Ιστότοπος μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα που είτε σας ταυτοποιούν άμεσα είτε θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα για να σας ταυτοποιήσουν. Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων που σας ταυτοποιούν άμεσα περιλαμβάνουν το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, κτλ.) και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Παράδειγμα προσωπικού δεδομένου που δεν σας ταυτοποιεί άμεσα αλλά σε συνδυασμό με άλλα αναγνωριστικά στοιχεία μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή σας, είναι η διεύθυνση του πρωτοκόλλου διαδικτυακής επικοινωνίας (Internet Protocol Address – IP Address) της συσκευής που χρησιμοποιήσατε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο.

Υπάρχουν ενότητες στον Ιστότοπο όπου είναι αναγκαία η υποβολή κάποιων στοιχείων προκειμένου να μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιες Ενότητες του Ιστότοπου ή να κάνετε χρήση κάποιων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό μέσω του Ιστότοπου μπορεί να συλλέγουμε τα κάτωθι δεδομένα:

 • Στοιχεία απαραίτητα για την ταυτοποίησή σας ως Επαγγελματία Υγείας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενότητα του Ιστότοπου που απευθύνεται αποκλειστικά σε Επαγγελματίες Υγείας, γίνεται επεξεργασία των εξής δεδομένων σας:
  • ονοματεπώνυμο
  • ιατρική ειδικότητα
  • κινητό τηλέφωνο
  • ηλεκτρονική διεύθυνση (e – mail),

Μπορείτε να αρνηθείτε να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς, αλλά τότε δεν θα μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ενότητα του Ιστότοπου που απευθύνεται σε Επαγγελματίες Υγείας.

 • Στοιχεία επικοινωνίας: Περιλαμβάνονται δεδομένα που μας παραχωρείτε οικειοθελώς, όπως το ονοματεπώνυμο, η ταχυδρομική διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός φαξ και άλλες συναφείς πληροφορίες. Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες, ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε μαζί σας (π.χ. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Μπορείτε να αρνηθείτε να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εμάς, αλλά τότε ίσως να μην μπορούμε να σας προσφέρουμε κάποιες πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες.

 • Επιπλέον πληροφορίες: Κάποιες ενότητες του Ιστότοπου σας επιτρέπουν να μοιραστείτε επιπλέον πληροφορίες μαζί μας. Για παράδειγμα μπορείτε να εγγραφείτε σε λίστες ομαδικής ταχυδρόμησης για να λαμβάνετε newsletters και ερωτηματολόγια. Ειδικότερα:
  • το κινητό σας τηλέφωνο &
  • η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e – mail),

θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για την αποστολή σε εσάς με όλες τις μορφές, μέσα και τρόπους:

 • δελτίων επιστημονικής ενημέρωσης (scientific newsletters),
 • δελτίων εκπαιδευτικού χαρακτήρα (educational newsletters),
 • προσκλήσεων για εκπαιδευτικά/ενημερωτικά/επιστημονικά σεμινάρια,
 • ερωτηματολογίων αξιολόγησης,
 • ερωτηματολογίων έρευνας αγοράς,
 • ερωτηματολογίων ικανοποίησης σχετικά με:
  • την Εταιρεία,
  • τα προϊόντα μας & τις υπηρεσίες μας,
  • τα χρησιμοποιούμενα από εμάς υλικά επιστημονικής ενημέρωσης & εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται να λαμβάνουμε γνώση σχετικά με:

 • το αν λάβετε ή όχι τη σχετική ενημέρωση,
 • το αν διαβάσατε ή όχι τη σχετική ενημέρωση,
 • το ποιον σύνδεσμο της αντίστοιχης ενημέρωσης επισκεφθήκατε,

προκειμένου να αξιοποιήσουμε αυτά τα στοιχεία για το σχεδιασμό & την υλοποίηση μελλοντικών digital campaigns με το πλέον κατάλληλο για εσάς περιεχόμενο.

Δεν έχετε υποχρέωση να μας παραχωρήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, στην περίπτωση όμως που επιλέξετε να μην τα παραχωρήσετε, δεν θα είναι δυνατή η αποστολή σε εσάς επικοινωνιακού περιεχομένου προσαρμοσμένου στις προτιμήσεις σας.

 • Χρήση του Ιστότοπου: Τα δεδομένα πλοήγησής σας στον Ιστότοπο θα αξιοποιηθούν για την κατά το δυνατόν στοχευμένη και πληρέστερη επιστημονική ενημέρωσή σας καθώς και για την βελτίωση του περιεχομένου του Ιστότοπου. Επίσης χρησιμοποιούμε τις σχετικές με τη χρήση του Ιστότοπου πληροφορίες για να οργανώσουμε και να ασφαλίσουμε τον Ιστότοπο, τα συστήματα του δικτύου μας και άλλα περιουσιακά μας στοιχεία. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες για την IP (Internet Protocol) διεύθυνση της συσκευής σας, την ημερομηνία και ώρα της παραμονής σας στον Ιστότοπο, τη γεωγραφική σας τοποθεσία, το πως πλοηγηθήκατε στον Ιστότοπο και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται από web logs, cookies ή με άλλους τρόπους. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται πληροφορίες που δεν σας ταυτοποιούν άμεσα, αλλά παραπέμπουν στη συσκευή σας. Είναι πιθανό η IP διεύθυνσή σας ή ένα cookie που χρησιμοποιούμε, να περιέχει πληροφορίες που μπορεί να θεωρηθούν προσωπικά δεδομένα. Το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies και τις άλλες σχετικές τεχνολογίες, περιγράφεται κατωτέρω με περισσότερη λεπτομέρεια. Αυτές οι πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα για νόμιμους επιχειρηματικούς μας σκοπούς
 • Ενδιαφέροντα και προτιμήσεις: Περιλαμβάνονται πληροφορίες που μας βοηθούν να κατανοήσουμε πώς να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, με βάση το δικό σας ενδιαφέρον σε προϊόντα και υπηρεσίες μας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας για το πώς να επικοινωνούμε μαζί σας, για προϊόντα ή υπηρεσίες μας.
 • Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας παρείχατε για να σας στείλουμε πληροφορίες που ζητήσατε, για να απαντήσουμε σε ερωτήματά σας, για να βελτιώσουμε τον Ιστότοπο ή και για άλλες ενέργειες απαραίτητες προκειμένου να ανταποκριθούμε σε αίτημά σας.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται βάσει της δικής σας συγκατάθεσης, είτε για να είμαστε συνεπείς με τις υποχρεώσεις μας, που πηγάζουν από το εφαρμοστέο νομικό ή ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως είναι η αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών ή για να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματα μας καθώς και βάσει της εταιρικής πολιτικής περί τήρησης αρχείων ή για τη διαχείριση του Ιστότοπου πάντοτε εντός των νόμιμων συμφερόντων της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ.

Τα παραπάνω δεδομένα σας ενδέχεται να συνδυασθούν με άλλα, που είτε έχουμε ήδη στη διάθεσή μας, είτε προέρχονται από τη Βάση Δεδομένων Επαγγελματιών Υγείας τρίτης εταιρείας με την οποία συνεργαζόμαστε (π.χ. ΙQVIA) και να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας, επιβεβαίωσης και προκειμένου να δημιουργηθεί το προφίλ σας, το οποίο θα αξιοποιηθεί για τον ορθότερο προγραμματισμό της επιστημονικής ενημέρωσης, που είμαστε εκ του νόμου υποχρεωμένοι να σας προσφέρουμε για τα προϊόντα μας.

COOKIES ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Web beacons

Ο Ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία που είναι γνωστή ως web beacons και επιτρέπει τη συλλογή πληροφοριών δραστηριότητας στο διαδίκτυο (web log). To web beacon είναι ένα ελάχιστου μεγέθους γραφιστικό αρχείο που περιλαμβάνεται σε ιστοσελίδα ή σε ηλεκτρονικό μήνυμα και είναι σχεδιασμένο να βοηθά την καταγραφή των ιστοσελίδων που επισκέπτεστε ή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανοίγετε. Οι πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας κατά την επίσκεψη του Ιστότοπού μας συγκεντρώνονται από τον υπολογιστή (ονομάζεται webserver) που φιλοξενεί τον Ιστότοπο.

Στον Ιστότοπο ή σε κάποια από τα ηλεκτρονικά μηνύματα που σας στέλνουμε, ενδεχομένως να γίνεται χρήση της τεχνολογίας που είναι γνωστή ως web beacon (άλλες ονομασίες της ίδιας τεχνολογίας είναι: “action tag” ή “clear GIF technology”). Μπορεί να κάνουμε χρήση της τεχνολογίας των web beacons σε κάποιες περιπτώσεις, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν τα μηνύματα που στέλνουμε, ανοίγονται ή διαβάζονται. Η τεχνολογία των web beacons βοηθά επίσης την αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των ιστότοπων, μέσω της μέτρησης του αριθμού των επισκεπτών ή της μέτρησης των επισκεπτών που κάνουν κλικ σε σημαντικά στοιχεία του ιστότοπου.

Cookies

O Ιστότοπος χρησιμοποιεί την τεχνολογία που είναι γνωστή ως "cookies". Το cookie είναι ένα μικρό πληροφοριακό αρχείο (text file) που ο Ιστότοπος μπορεί να τοποθετήσει στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, εκεί που φυλάσσονται τα αρχεία του προγράμματος που χρησιμοποιείτε για να μπαίνετε στο διαδίκτυο (browser). Το cookie σας απαλλάσσει από τον κόπο να επανεισάγετε κάποιες πληροφορίες σε ορισμένα πεδία εγγραφής, όταν επισκέπτεστε ξανά έναν ιστότοπο, επειδή βοηθά τον ιστότοπο να «θυμάται» τις πληροφορίες που είχατε αρχικά εισάγει. Το cookie επίσης βοηθά στην αποστολή εξατομικευμένου περιεχομένου προς εσάς και καταγράφει το πως χρησιμοποιείτε τις ενότητες του Ιστότοπου. Tα cookies μπορεί να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας τόσο από εμάς όσο και από τρίτους με τους οποίους έχουμε σχέση, όπως εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες web analytics και υπηρεσίες network advertising. Στους περισσότερους browsers, μπορείτε να αλλάξετε τις σχετικές ρυθμίσεις ώστε να διαγράφονται τα cookies από το σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, να μπλοκάρονται όλα τα cookies ή να λαμβάνετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα πριν την εγκατάσταση ενός cookie. Παρακαλούμε ελέγξτε τις οδηγίες του browser σας για να μάθετε περισσότερα για αυτές τις λειτουργίες. Αν απορρίψετε τα cookies η λειτουργικότητα του Ιστότοπου μπορεί να περιορισθεί και ενδεχομένως να μην μπορείτε να απολάβετε τα πλεονεκτήματα των ποικίλων χαρακτηριστικών του Ιστότοπου.

Do not track

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αποφύγετε το να καταγράφεται η δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο. Ένας από αυτούς είναι να ορίσετε μία προτίμηση στον browser σας, που να ειδοποιεί τις ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε, ότι δεν επιθυμείτε να συλλέγουν πληροφορίες σε σχέση με εσάς. Αυτό αναφέρεται ως Do–Not-Track (DNT) σήμα. Παρακαλούμε σημειώσατε, ότι προς το παρόν ο Ιστότοπός μας δεν ανταποκρίνεται σε αυτά τα σήματα των browsers. Δεν υπάρχει ένα παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο για το πως θα έπρεπε να ενεργήσει μία εταιρεία όταν ανιχνεύεται ένα σήμα DNT.

Επιλογές σχετικά με τα Cookies

H European Interactive Digital Advertising Alliance (EIDAA) διατηρεί ιστότοπο όπου κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να διαγραφεί από τη λίστα αποδεκτών (‘opt- out’) εξατομικευμένων διαφημιστικών μηνυμάτων από κάποια ή από όλες τις διαφημιστικές διαδικτυακές εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για την EIDAA εδώ: www.youronlinechoices.eu.

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Αποδέκτες των δεδομένων σας δύνανται να είναι ή να έχουν πρόσβαση σε αυτά, εκτός από τμήματα της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, και τρίτοι συνεργάτες της ή πάροχοι υπηρεσιών ταυτοποίησης σας ως Επαγγελματία Υγείας (Ε.Υ.) για να σας δοθεί πρόσβαση στην Ενότητα που απευθύνεται αποκλειστικά σε Ε.Υ., υπηρεσιών e-mail marketing, υπηρεσιών digital marketing, υπηρεσιών απαραίτητων για την ορθή λειτουργία και συντήρηση του Ιστότοπου, , υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού, υπηρεσιών σχετικά με τη λειτουργία και τεχνική υποστήριξη ηλεκτρονικών συστημάτων που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή, τήρηση και επεξεργασία των δεδομένωνκλπ. Οι τρίτοι αυτοί πάροχοι υποχρεούνται να τηρούν την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ παραμένει στη διάθεσή σας για περισσότερες διευκρινίσεις.

Πλην των ανωτέρω περιπτώσεων η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ δεν διαβιβάζει ούτε αποκαλύπτει ή δημοσιοποιεί, τα προσωπικά δεδομένα σας, εκτός εάν υποχρεούται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή αίτησης αρμόδιας δημόσιας ή ανεξάρτητης αρχής ή προκειμένου να ενεργήσει σε επείγουσες περιπτώσεις για την προστασία της εθνικής ασφάλειας ή την επιβολή του νόμου, για τη διαφύλαξη της ασφάλειας του διαδικτύου ή όταν απαιτείται εκ του νόμου. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, όταν η κρατική ή εταιρική ασφάλεια βρίσκεται σε κίνδυνο, διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε στις απαραίτητες διαβιβάσεις στις αρμόδιες κρατικές αρχές.

Google Analytics

Η Google Analytics μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την λειτουργία του Ιστότοπου και να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ποια μέρη του Ιστότοπου χρησιμοποιούνται. Η Google Analytics χρησιμοποιεί τεχνικά εργαλεία όπως, τα First-party cookies και ο κώδικας Javascript, για να συγκεντρώσει πληροφορίες για τους επισκέπτες. Η Υπηρεσία της Google Analytics καταγράφει τους επισκέπτες του ιστότοπου που έχουν ενεργοποιήσει το Javascript. Η Google Analytics καταγράφει ανώνυμα το πως οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με έναν ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του από που ήρθαν και του τι έκαναν στον Ιστότοπο. H Google Analytics συγκεντρώνει τις πληροφορίες των χρηστών που αναφέρονται ανωτέρω.

Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για την διαχείριση και επικαιροποίηση του Ιστότοπου. Επίσης μέσω των πληροφοριών αυτών θα αξιολογούμε αν οι επισκέπτες του Ιστότοπου ταιριάζουν με τα προσδοκώμενα δημογραφικά χαρακτηριστικά του κοινού - στόχου του Ιστότοπου και προσδιορίζουμε με ποιο τρόπο τα σημαντικά κοινά-στόχοι πλοηγούνται στο περιεχόμενο του Ιστότοπου.

Τα First – party cookies (όπως το Cookie της Google Analytics) και τα cookies τρίτων (όπως το cookie DoubleClick) θα χρησιμοποιηθούν για να δημιουργηθούν αναφορές σχετικές με την προβολή (ad impression) και αποδοτικότητα των online διαφημιστικών υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Ιστότοπου σε σχέση με τον αριθμό των αντίστοιχων επισκέψεων.

Α. Δυνατότητα Opt - Out

Η Google Analytics προσφέρει τη δυνατότητα opt-out (από-επιλογής) για τους επισκέπτες του Ιστότοπου που δεν επιθυμούν την συλλογή των δεδομένων τους. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με αυτή τη δυνατότητα εδώ :

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

B. Η χρήση των δεδομένων από τη Google

H Google και οι θυγατρικές της μπορεί να τηρούν και να χρησιμοποιούν με την επιφύλαξη της Πολιτικής της περί Ιδιωτικότητας (που βρίσκεται http://www.google.com/privacy.htlm ή σε παρόμοιο άλλο URL που η Google μπορεί να παρέχει κατά καιρούς), πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τη χρήση που κάνετε στην Google Analytics Information Disclosures and Sharing.

Plugins Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ)

Ο Iστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιεί Plugins ΜΚΔ για να σας επιτρέπει να μοιράζεστε εύκολα πληροφορίες με άλλους. Όταν χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας, ο διαχειριστής του plugin του ΜΚΔ που βρίσκεται στον Ιστότοπό μας, μπορεί να τοποθετήσει ένα cookie στον υπολογιστή σας, το οποίο να του επιτρέπει να σας αναγνωρίσει στον ιστότοπο του ως άτομο που έχει προηγουμένως επισκεφθεί τον Ιστότοπό μας. Αν έχετε προηγουμένως κάνει login στην ιστοσελίδα κάποιου ΜΚΔ, ενώ παράλληλα περιηγείστε στον Ιστότοπό μας, τα plugins του ΜΚΔ ενδέχεται να επιτρέπουν στην ιστοσελίδα του ΜΚΔ, να λαμβάνει άμεσα ταυτοποιήσιμες πληροφορίες σε σχέση με εσάς, που να υποδεικνύουν ότι επισκεφθήκατε τον Ιστότοπό μας.

Το plugin του ΜΚΔ μπορεί να συλλέγει αυτές τις πληροφορίες για τους επισκέπτες που έχουν εισέλθει προηγουμένως σε κάποιο ΜΚΔ, είτε αλληλεπιδρούν ενεργά με το plugin στον Ιστότοπό μας είτε όχι. Tα plugins των ΜΚΔ επίσης επιτρέπουν στην ιστοσελίδα του ΜΚΔ να μοιράζεται πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες σας στον Ιστότοπό μας με άλλους χρήστες της ιστοσελίδας του ΜΚΔ. H ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ δεν ελέγχει το περιεχόμενο των plugins των ΜΚΔ. Για περισσότερες πληροφορίες για τα plugins των ΜΚΔ από ιστοσελίδες ΜΚΔ σας παραπέμπουμε στις αντίστοιχες Δηλώσεις περί Προσωπικών Δεδομένων.

ΠΟΣΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜEΝΑ

Τα δεδομένα σας θα τηρηθούν σε αρχείο από την Εταιρεία για όσο διάστημα είναι απαραίτητο, για την εξυπηρέτηση των νόμιμων επιχειρηματικών σκοπών της και για νομικούς λόγους, σε συμφωνία με τις διαδικασίες της περί τήρησης δεδομένων και του εκάστοτε εφαρμοστέου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Σε περίπτωση που δημιουργήσετε λογαριασμό και ο λογαριασμός σας μείνει ανενεργός για διάστημα 2 ετών θα διαγραφεί.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ο Ιστότοπος δεν απευθύνεται ούτε έχει σχεδιαστεί για χρήση από ανήλικα άτομα. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά δεδομένα από οποιοδήποτε ανήλικο άτομο. Ο Ιστότοπος προορίζεται για χρήση από άτομα άνω των 18 ετών.

ΠΩΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Διαθέτουμε εύλογα φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται δια του Ιστότοπου. Για παράδειγμα περιορίζουμε την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα σε εκείνους τους υπαλλήλους, παρόχους υπηρεσιών και συνεργάτες μας, που χρειάζονται πρόσβαση σε αυτά για να εκτελέσουν τις υπηρεσίες που περιγράφονται στην Δήλωση. Αν και προσπαθούμε να παρέχουμε επαρκή και εύλογη ασφάλεια για τις πληροφορίες που επεξεργαζόμαστε και τηρούμε, κανένα σύστημα ασφαλείας δεν μπορεί να αποτρέψει κάθε πιθανή παραβίαση ασφάλειας.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες από την Εταιρεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται οι προσωπικές σας πληροφορίες και σε ποιον διαβιβάζονται. Επίσης έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να δείτε και να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που τηρεί η Εταιρεία για εσάς και εάν οι πληροφορίες είναι ανακριβείς ή ελλιπείς, έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τους ή τη διαγραφή τους. Επίσης έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την μεταφορά των δεδομένων σας σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

ΠΩΣ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Μπορείτε να υποβάλετε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω αιτήματα επικοινωνώντας με την Εταιρεία στη διεύθυνση:

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ
15ο χμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας
Κηφισιά, 14564
Τηλέφωνο: 210 6294600

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας εάν έχετε απορίες σε σχέση με την παρούσα Δήλωση περί Προσωπικών Δεδομένων.

ΠΩΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΤΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε παράπονο σε σχέση με το πώς η Εταιρεία διαχειρίζεται τα δεδομένα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο e-mail: deontology@lilly.gr, ο οποίος θα διερευνήσει το θέμα.

Εάν δεν μείνετε ικανοποιημένος/η από την ανταπόκριση της Εταιρείας ή θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας δεν είναι σε συμφωνία με τα οριζόμενα στην εφαρμοστέα νομοθεσία, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

Λ. Κηφισίας 1-3
11523 Αθήνα
Τηλ: 210 6475600

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ

Προς διευκόλυνσή σας, ο Ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους σε άλλους ιστότοπους που ανήκουν και είναι αντικείμενο διαχείρισης από τρίτους και οι οποίοι πιστεύουμε ότι μπορεί να προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες. Οι πολιτικές και διαδικασίες που περιγράφονται εδώ δεν εφαρμόζονται σε αυτούς τους ιστότοπους. Δεν ευθυνόμαστε για τη συλλογή ή τη χρήση προσωπικών δεδομένων σε ιστότοπους τρίτων. Ως εκ τούτου η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση από τρίτους προσωπικών δεδομένων πουαποκτήθηκαν από την χρήση ιστότοπου τρίτων. Προτείνουμε να επικοινωνήσετε απευθείας με αυτούς τους ιστότοπους για πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές τους περί προσωπικών δεδομένων, ασφάλειας, με τη συλλογή δεδομένων κλπ.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ενδέχεται να επικαιροποιούμε την παρούσα Δήλωση περί προσωπικών δεδομένων κατά καιρούς. Όταν το πράξουμε, προς διευκόλυνση σας, θα αναρτήσουμε την επικαιροποιημένη Δήλωση σε αυτή τη σελίδα. Θα χειριζόμαστε πάντα τα προσωπικά σας δεδομένα σε συμφωνία με την Δήλωση περί Προσωπικών Δεδομένων που είναι σε ισχύ κατά την στιγμή που αυτά συλλέχθηκαν και την εφαρμοστέα νομοθεσία κατά το χρόνο συλλογής. Δεν θα κάνουμε χρήση αυτών ουσιωδώς διαφορετική ή νέα κοινοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη οντότητα προς χρήση των δεδομένων σας για δικούς της σκοπούς, εκτός εάν σας ενημερώσουμε και σας δώσουμε το δικαίωμα αντίρρησης, εκτός αν η χρήση των δεδομένων γίνεται για σκοπούς σχετιζόμενους δηλαδή συμβατούς με τους αρχικούς (αρ. 9,6,89 Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Για κάθε διευκρίνιση ή παρατήρηση σχετική με τεχνικά θέματα του Ιστότοπου, μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο συντήρησης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση webmaster@lilly.gr καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται ανωτέρω.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Συγκατατίθεμαι στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου (ονοματεπώνυμο, ειδικότητα, κινητό τηλέφωνο, e-mail) και στη χρήση τους για την:

 • ταυτοποίησή μου ως Επαγγελματία Υγείας και στη χρήση τους σύμφωνα με την Ενημέρωση και στη χρήση τους, σύμφωνα με την Ενημέρωση
 • αποστολή σε εμένα επιστημονικού/ενημερωτικού/εκπαιδευτικού περιεχομένου προσαρμοσμένου στις προτιμήσεις μου και στη χρήση τους, σύμφωνα με την Ενημέρωση

Διατηρώ το δικαίωμα να ανακαλέσω την παρούσα συγκατάθεσή μου οποιαδήποτε στιγμή επικοινωνώντας εγγράφως με την Εταιρεία στο deontology@lilly.gr ή στο info@lilly.gr , χωρίς ωστόσο να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασίστηκε στην παρούσα συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.