Ιατρική Πληροφόρηση

Ιατρική Πληροφόρηση

Η υπηρεσία Ιατρικής Πληροφόρησης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ απαντά σε ερωτήματα επαγγελματιών υγείας τα οποία αφορούν στα προϊόντα της και σε θέματα όπως εγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, δοσολογία και χορήγηση, συγχορηγήση φαρμάκων, αντενδείξεις, κατευθυντήριες οδηγίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Επιπλέον, η υπηρεσία Ιατρικής Πληροφόρησης απαντά στα ερωτήματα ασθενών βασιζόμενη στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης των φαρμάκων της εταιρείας, χωρίς ωστόσο να παρέχει θεραπευτικές ή συνταγογραφικές συμβουλές οποιασδήποτε μορφής, καθώς αυτό αποτελεί ευθύνη του θεράποντος ιατρού.

Για να απευθύνετε το ερώτημα σας στην υπηρεσία Ιατρικής Πληροφόρησης επικοινωνήστε:

Email: pharmaserve_medinfo@lilly.com
Τηλ: +30 210 6294 600

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Med Info Website_11-2022