Τμήμα Ποιότητας

Το τμήμα Ποιότητας της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ συνδυάζοντας την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και πολυετή εμπειρία των στελεχών του με την υψηλού βαθμού κατανόηση των τοπικών, ευρωπαϊκών και παγκόσμιων απαιτήσεων, έχει σαν στόχο την διασφάλιση της ποιότητας τόσο του τελικού προϊόντος όσο και όλων των δραστηριοτήτων της εταιρείας, από την ανάπτυξη ενός φαρμακευτικού μορίου, έως την παρασκευή, προμήθεια και διακίνηση του.

Θεμέλιοι λίθοι της φιλοσοφίας μας:

Υψηλοί Ποιοτικοί Στόχοι

Ασφάλεια

Ακεραιότητα

Αξιοπιστία

Συνέπεια

  • Αδιάλειπτη και αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των Αρμοδίων Υπευθύνων Ποιότητας και των τμημάτων

  • Αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την καθημερινότητα της εταιρείας

  • ΣΤΟΧΟΣ: Η ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.

Το Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας της Φαρμασέρβ-Lilly ακολουθεί τις διεθνείς επιταγές της συνδεδεμένης εταιρείας Eli Lilly ενώ παράλληλα είναι διαπιστευμένο κατά τα πρότυπα ISO 9001, ΙSO 13485 & ΔΥ1348/2004 και GDP

 

Παρέχοντας

  • Συνεχή Εκπαίδευση
  • Προληπτικές Δράσεις / Διορθωτικές Ενέργειες
  • Παρακολούθηση και Αξιολόγηση των Κινδύνων
  • Συνεχείς Ελέγχους Συμμόρφωσης και Ετοιμότητας

ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΤΑΙ ΕΠΙ ΣΕΙΡΑ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ.

 

Lilly_Quality_09/2022