Φαρμακοεπαγρύπνηση

Φαρμακοεπαγρύπνηση

Η υπηρεσία Φαρμακοεπαγρύπνησης της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ λειτουργεί με γνώμονα τις αρχές της Επιστήμης και των δραστηριοτήτων της Φαρμακοεπαγρύπνησης, που έχουν σκοπό τον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την κατανόηση και την πρόληψη των ανεπιθύμητων ενεργειών ή άλλων προβληματισμών που σχετίζονται με τη χρήση των φαρμακευτικών της προϊόντων. Κύριοι στόχοι είναι:

  • Η καταγραφή και η αναφορά των ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιαστούν σε ανθρώπους, οι οποίοι νοσούν και λαμβάνουν τα φάρμακα της εταιρείας.
  • Η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση των φαρμακευτικών προϊόντων, με την έγκαιρη παροχή έγκυρων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των σκευασμάτων στους ανθρώπους που νοσούν, στους επαγγελματίες υγείας και το κοινό.

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Επιπλέον μπορείτε να επικοινωνήσετε άμεσα με την εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ή/και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων:

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ
15χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών –Λαμίας
ΤΚ 14564 Κηφισιά, Αθήνα
Τμήμα Φαρμακοεπαγρύπνησης
Τηλ: +30 210 6294 600
Email: pharmacovigilance@lilly.gr

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Μεσογείων 284
ΤΚ 15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: +30 2132040380/337
Φαξ: +30 2106549585
Ιστότοπος: www.eof.gr

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, που αφορά σοβαρό ανεπιθύμητο περιστατικό, το οποίο σχετίζεται με προϊόν της εταιρείας μας, παρακαλούμε καλέσατε στο 210 62 94 600

Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών, μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων. Σημειώστε ότι η αναφορά είναι ανώνυμη και ακολουθεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679].

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

PhV Website_11-2029